selmi-icon

Chocoliner

Машина за подреждане на шоколадов продукт за екструдер “Chocoform”

Тази машина, подреждаща продукта в 4 редици, се намира между екструдера и лентата за покриване с шоколад и увеличава производителността на линията.

Използвайки колебателно движение с регулируеми стъпки, продуктът се сортира в линии, транспортира се до зоната на покритие и последващо охлаждане в тунела. Трябва да се отбележи, че целият процес е автоматизиран и не изисква ръчно въвеждане на оператора, като по този начин се избягва повреда на предварително екструдирания продукт.

  • Електрически спецификации: 230V еднофазна 50-60 Hz.
  • Необходима мощност: 0,4 Kw – 16 A – 3 полюса
  • Производство на час (приблизително): 40-50 кг (подпомага почасовото производство на Чокоформата).
  • Размери: H 1230, L 860, W 760 mm.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp