selmi-icon

Automatic Demoulder

Машина за автоматично отделяне на шоколад от форми
  • Тази машина е проектирана да извършва автоматично разбиване на пралини или блокове, които се държат вътре във форми.
  • Производствената скорост на тази машина е 4 форми на минута. Като опция може да се зарежда ръчно, но постига много висока производителност и производителност, ако се комбинира с охлаждащия тунел SPIDER. Формите автоматично се разрушават върху твърда повърхност на изхода на тунела, като по този начин се избягва ръчна намеса от оператора.
  • Изтривалката ще носи продукта до опаковъчната машина или до опаковъчната линия.
  • Машината трябва да бъде свързана със сгъстен въздух с налягане от 6 BAR и 100 литра / минута.
  • Електрическа спецификация: 230 V. еднофазна – 50 Hz.
  • Необходима мощност: 1,5 Kw – 16 A – 3 полюса.
  • Оптимална работна температура: 20/25 ° C, максимална 32 ° C.
  • Размери: 1330 H, 1900 W, 1100 D mm.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp