Проект и главна цел:  Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: Новаджел 1 ООД, дог.№BG16RFOP002-2.073-1681-C01

Обща стойност: 10000 лв., от коитo 8500лв. европейско и 1500лв. национално съфинансиране.

Начало: 26.06.2020г.
Край: 26.09.2020г.